Follow

Hej til nye folk på Mastodon og Fediverse. Jeg kan anbefale at følge @FediFollows som sender gode tips ud om hvem kan kan følge. @feditrends viser lidt om hvad der rører sig af hashtags. Jeg følger også @DeveloperMemes for lidt sjov og @co2prognoser og @anarchistquotes for lidt alvor og @sharedrandomvalue for lidt kunst <3 Husk at mastodon (ligesom twitter) kun fungerer med indhold, så husk at poste det samme her som I gør derovre. Velkommen!

· · Web · 0 · 3 · 6
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit