Follow

Xavier Martínez, representant de UGT-presons, negant que hi hagi maltractament a les presons catalanes i dient que els presos no són creïbles, que ell es creu al 110% als funcionaris.

Als corporativistes de UGT els importa ben poc els drets humans.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!