Follow

Selainten eroavaisuudet kutistuvat entisestään, kun Edge uusii moottorinsa. Webkehitys helpottuu, mutta tulevaisuus ei välttämättä lupaa hyvää.
valkohattu.fi/artikkeli/selaim

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!