Follow

Verkkosivujen käyttökokemus vaikuttaa niiden koettuun arvoon. Tutkimme hieman, millä tavoin käytettävyyttä ja käyttökokemusta voidaan arvioida ja mitä asialle voitaisiin tehdä sekä käymme läpi, mitä olemme itse sivuillamme tehneet.

valkohattu.fi/artikkeli/kaytto

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!