Doporučuji k přečtení a zamyšlení: "Kalamitou není doba plastová, nýbrž doba odhazovací. (...) Plýtváme tak spoustou užitečných surovin. (...) potřebujeme proměnit naši ekonomiku a naše životy tak, aby kolem nás už neprotékaly, ale kolovaly."
respekt.cz/tydenik/2018/41/chv

Ladím workshop i přednášku na , zvláště jména strojů pro cvičení na workshopu

Mé zkušenosti s registrací do Portálu občana a Czech Pointem České pošty vician.cz/portal-eobcana/

Slajdy z mé přednášky a Workshopu na jsou k dispozici zde: vician.cz/slides/#LinuxDays201 Díky za účast!

Mastodon

Follow friends and discover new ones. Publish anything you want: links, pictures, text, video. This server is run by the main developers of the Mastodon project. Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!