I have on both my machines now. One is Silverblue and one is normaln dnf-based distribution. Small article about upgrade with comparison to dnf upgrade vician.me/blog/fedora-31-silve TLDR: Try Silverblue!
@fedoracz

When you finally get rid of all letters for previous tenant and new one arrives on the very same day

When you are in an audio-only conference with your colleagues from all around the globe. And suddenly you hear a water splashing.

Doporučuji k přečtení a zamyšlení: "Kalamitou není doba plastová, nýbrž doba odhazovací. (...) Plýtváme tak spoustou užitečných surovin. (...) potřebujeme proměnit naši ekonomiku a naše životy tak, aby kolem nás už neprotékaly, ale kolovaly."
respekt.cz/tydenik/2018/41/chv

Ladím workshop i přednášku na , zvláště jména strojů pro cvičení na workshopu

Mé zkušenosti s registrací do Portálu občana a Czech Pointem České pošty vician.cz/portal-eobcana/

Slajdy z mé přednášky a Workshopu na jsou k dispozici zde: vician.cz/slides/#LinuxDays201 Díky za účast!

Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit