Follow

Doporučuji k přečtení a zamyšlení: "Kalamitou není doba plastová, nýbrž doba odhazovací. (...) Plýtváme tak spoustou užitečných surovin. (...) potřebujeme proměnit naši ekonomiku a naše životy tak, aby kolem nás už neprotékaly, ale kolovaly."
respekt.cz/tydenik/2018/41/chv

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!