Follow

Cùng với Vinhomes Diane, chủ đầu tư Vinhomes cũng sẽ đưa ra gói ưu đãi cực hấp dẫn: “Kinh doanh tại nhà” bằng tiền mặt hoặc vàng mà khách hàng trừ trực tiếp vào giá bán.

Nhà đầu tư có thể đăng ký gói tặng riêng theo thời gian công bố. Phương án quà tặng chi tiết và cụ thể cho dự án Vinhomes Đại An Hưng Yên sẽ được chủ đầu tư đưa ra trước ngày mở bán.

Xem thêm tại:padlet.com/lovinyuwillaet64/vi

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit