I wrote a small website to analyse the way Dutch voters used their votes in the recent parliamentary elections .

I'll post a preliminary analysis in Dutch below, but feel free to play with it yourself at verkiezingsdashboard.vincenttu

Elke kandidaat heeft zijn/haar eigen balk, die weergeeft hoeveel stemmen die specifieke kandidaat heeft gehaald.

Zo kun je bijvoorbeeld duidelijk zien dat een overweldigende meerderheid van de VVD-stemmers op Mark Rutte (de eerste blauwe balk helemaal links) heeft gestemd.

De invloed van de -campagne is bij sommige partijen goed te zien. Zo is bij GroenLinks elke uitschieter een vrouw, waaronder Kauthar Bouchallikht en Lisa Westerveld, die met voorkeursstemmen in de Kamer zijn gekomen, en Stephanie Bennett, die dat nét niet gelukt is.

Ook de stemmers van D66 hebben erg hun best gedaan om vrouwen in de Tweede Kamer te krijgen. In de peilingen stond D66 rond de 18 zetels, en je ziet een piek rond die positie.

Als het nodig was geweest, zou nummer 21 Kiki Hagen met voorkeursstemmen de Kamer in zijn gekomen.

Dan die andere vrouw die met voorkeursstemmen een plekje in de Tweede Kamer heeft bemachtigd: Marieke Koekkoek van Volt.

Ze heeft met gemak de voorkeursdrempel gehaald, ten koste van nummer 3 Ernst Boutkan.
.

Verder duidelijk zichtbaar: de sterke nummers 2.

Met Wybren van Haga bijna op gelijke hoogte met Thierry Baudet, Pieter Omtzigt niet ver achter Wopke Hoekstra, en Tunahan Kuzu dicht bij Farid Azarkan.

Voor mij wat verrassender: die andere aanjager van de toeslagenaffaire, Renske Leijten van de SP, staat nog wel een eindje af van haar lijsttrekker Lillian Marijnissen.

Follow

Ik hoor graag wat voor andere interessante ontdekkingen mensen doen. Speel er vooral zelf eens mee:

verkiezingsdashboard.vincenttu

En voor wie dit interessant vond: StukRoodVlees heeft recent ook een mooie analyse gedaan van het gebruik van voorkeursstemmen: stukroodvlees.nl/voorkeurstemm

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!