Follow

Os mellores memes do buraco negro M87

As redes amolan o seu enxeño para tratar con humor unha noticia que é un fito científico convertido nunha icona visual

gciencia.com/tolociencia/os-me

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!