Follow

Computer says no

Kunstmatige intelligentie technieken die bijvoorbeeld zelfstandig patronen kunnen ontdekken in grote hoeveelheden gegevens, kan vaak niet uitleggen hóé bepaalde beslissingen worden genomen. Dit soort black boxes is ongewenst als het gaat om beslissingen die ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van burgers.

Een direct gevaar van te grote afhankelijkheid van algoritmes is het risico op discriminatie.

Technologie is niet neutraal.

nrc.nl/nieuws/2018/09/10/digit

· · Web · 0 · 7 · 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!