Follow

Computer says no

Kunstmatige intelligentie technieken die bijvoorbeeld zelfstandig patronen kunnen ontdekken in grote hoeveelheden gegevens, kan vaak niet uitleggen hóé bepaalde beslissingen worden genomen. Dit soort black boxes is ongewenst als het gaat om beslissingen die ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van burgers.

Een direct gevaar van te grote afhankelijkheid van algoritmes is het risico op discriminatie.

Technologie is niet neutraal.

nrc.nl/nieuws/2018/09/10/digit

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Follow friends and discover new ones. Publish anything you want: links, pictures, text, video. This server is run by the main developers of the Mastodon project. Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!