Follow

Exorbitant hoge prijzen van medicijnen zijn vaak het gevolg van de sterke bescherming van 'intellectueel eigendom'.

Een alternatief voor patent-monopolies is patent pooling, dit zorgt voor concurrentie en maakt medicijnen betaalbaar.

nrc.nl/nieuws/2021/05/10/pak-p

· · Web · 0 · 4 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!