We hebben in ieder geval wel het sterretje terug!

@waterbug @WillemSpork Indeed. Ik gebruikte 't sterretje in Twitter ook om dingen te bookmarken -> ook zaken die ik niet apprecieer maar er wel meer over wil weten.

@simeon @waterbug Ja precies, eigenlijk gaan we vanzelf wel zien hoe we dit medium het best kunnen gebruiken/misbruiken.

@WillemSpork was echt stom van om sterretje naar hartje te veranderen. een sterretje is neutraal en mag iedereen zelf invullen @simeon

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!