Follow

RT @StefandeKoning1@twitter.com

Europarlementariërs zijn te gast en wijzen erop dat dit valse tegenstellingen zijn, want Europees handhaven op deze problemen wordt geblokkeerd door lidstaten. Dat is niet de bedoeling volgens de SP, die min of meer vraagt of de Europarlementariërs hun mond kunnen houden.

🐦🔗: twitter.com/StefandeKoning1/st

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!