Follow

RT @PTEuskadi@twitter.com

✅👩 Graciela Martínezek D bitaminaren urritasuna ikertzen du Osasenen kuantifikatzeko metodo gisa paperean egindako immunoentseguak eta zehaztapen elektrokimikoa uztartzen dituen plataforma berritzailean oinarrituta.

🐦🔗: twitter.com/PTEuskadi/status/1

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!