Follow

Hainbeste ganorabako bart "askatasun" insolidario, arduragabe, berekoi eta egolatra ospatzen. Horrelako gizarte bat ez da inoiz askea izango. Are gehiago, geroz eta zalantza gehiago askea izatea merezi ote duen.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!