Dilluns matí a primera hora i @gencat@twitter.com ens maltracta amb els jocs de la fam per a un ajut a autònoms limitat per ordre d'entrada amb els servidors col·lapsats. Gràcies per aquest somni @perearagones@twitter.com @ramontremosa@twitter.com @JuntsXCat@twitter.com @Esquerra_ERC@twitter.com @govern@twitter.com

Follow

Prou ajuts cosmètics, arbitraris i insuficients. El que necessitem és una @RendaBasicaARA@twitter.com.

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 1 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!