Největší hrozbou pro naší planetu jsou globální jelita.

I am the ascii-art generation :-) No unicode emoji for us..

I am the ascii-art generation :-) No unicode emoji for us..

ehm, sice je cool, že Mastodon umí konvertovat emoji pro vlajky na obrázky i když je váš font nepodporuje... ale neuvěřitelně to komplikuje copy+paste :-) ale jde to... viz emojiflags.com/

Why not celebrate 100 anniversary of Czechoslovakia by agreeing on some meaningful national level certificate signing...?

Mastodon so far looks like slightly better idea than Bitcoin. But maybe early adopters are just running out of things to adopt early...

Opravená elektronika ze solárního kola předána zpět Jirkovi z cargobikes.cz ... teď se čeká jen na návrat rámu ze zinkovny.

I am the ascii-art emoticon generation. Don't expect me to use emojis... ever :-)

I am planning to setup my own node soon.. maybe even more than one (for different purposes).

Ok, mastodon is cool. How can I

apt install mastdon

on my server?

Ok, now I just have to install my federated instance on my server. I see :-)

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!