Follow

Đáp ứng nhu cầu đi XKLĐ ngày một tăng trong nhiều tỉnh thành nên hiện cả quốc gia có không ít các tổ chức đang cung ứng dịch vụ này, TTC Việt Nam là một trong những cty cung cấp chương trình đi XKLĐ Nhật Bản độ tin cậy tại thị trường miền Bắc, là một thương hiệu có vị thế độ lớn chỗ đứng trên thị trường Việt Nam.

xkldnamhai.com/cong-ty-co-phan

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!