Follow

Luís Villares está xa pronto para incorporarse ao elenco humorístico do Land Rober. Con esas declaracións evidencia que ten nula capacidade para ler os momentos políticos. Hai tempo que é prescindínbel e non só non se da conta si non que nadie ao seu arredor (queda alguén?) ten o valor de decirllo.

· · Web · 0 · 1 · 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!