Follow

Блогърите сами се предадохме на социалните мрежи. От подхлъзването да пробваме всичко ново и модерно, до илюзията, че популярността има повече смисъл на чужда територия.

yovko.net/back-to-my-blog/

· · Web · 1 · 4 · 4

@yovko Как вървят нещата със социалните мрежи? В Mastodon няма никой, Facebook се развива повече от добре. Май само с един twitter ще да останем, но той пък (подобно на Facebook) започна да бъка от лява и "политкоректна" цензура.

Не вървят май на добре нещата #сичкишеомрем

@doncho на мен социални мрежи не ми липсват - даже са ми в повече :)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!