Алтруизмът и емпатията са това, което ни държи заедно като общество. Нито произхода, нито историите за велико минало или светло бъдеще. Загрижеността за останалите от групата е това, което създава усещането за човечност.

yovko.net/silence/

· · Web · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit