Follow

Hello world! Just a test... и на кирилица ;)

@yovko Уви, където започна, там и приключи.

Гледам, живо е още това мастодонтче, но... не знам има ли шанс.

@doncho Ами аз си следвам разни хора тук, дето ги няма в Twitter. И си е полезно. Вярно, не се обаждам, щото няма с кой и какво да говоря. Но пък аз съм си социопатче така или иначе. Не ми пречи.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!