Follow

אני רואה ששוב מדברות על 'הצבעה אסטרטגית'. הדילמה נהיית הרבה יותר פשוטה כשנזכרים, בצער רב, שהמערכת הפוליטית הקיימת לא יכולה ולא מתכוונת לפתור את הקריסה הסביבתית-כלכלית-חברתית שאנחנו הולכים לחוות בתקופת חיינו. תתחילו להתאגד ולהתארגן, אף אחד לא הולך להציל אותנו מעצמנו.

· · Web · 1 · 0 · 1

@yuvadm יש נציגה של תנועה ירוקה שנמצאת ברשימה של התנועה הדמוקרטית(?) במקום שמיני (שניים לפני זה של ברק).

@tzafrir יעל כהן פראן בהחלט ראויה, אבל הכוונה כאן היא למערכת בכללותה

@yuvadm אבל זוהי בדיוק התאגדות והתארגנות. עד כמה היא מצליחה להשפיע על כלל המצע וההתנהגות של המפלגה (ליתר דיוק: הרשימה) כולה? זהו המשחק של הפוליטיקה.

@tzafrir אני מדבר על התאגדות והתארגנות אזרחית שהמטרה שלה היא קיום קהילתי שאינו תלוי בשינוי סדרי שלטון וכלכלה שממילא לא יקרו בטווח הזמן הרלוונטי

@yuvadm אפילו דברים קטנים כמו חוק השקיות, שבגיעו מהפוליטיקה הארצית, משפיעים. יש הרבה יכולת להשפיע גם בפוליטיקה הארצית (ובוודאי שבשלטון המקומי). לא ברור לי הייאוש שלך מפוליטיקה.

עכשיו זה זמן בחירות ארציות. עכשיו הזמן להשפיע על הנבחרים.

@yuvadm הקשבתי לא מזמן לשיחה בפודקאסט של דפנה ליאל (עושים פוליטיקה) עם דב חנין:
ranlevi.com/2019/06/30/osim_po
(„איך עושים חוק״). די מצער שבחד״ש בחרו הפעם מישהו לעומתי במקום דב חנין (וקודמתו תמר גוז’נסקי, גם היא פוליטיקאית מוכשרת).

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!