בואו נגיד שאם אתם לא יודעים לכתוב אפליקציית ווב פשוטה למילוי פרטים מלקוחות, כזאת שאשכרה עובדת, אז כבר יהיה יותר קל לכולם שפשוט תשלחו קובץ doc ואנשים ימלאו ויחזירו לכם באימייל. או גוגל פורמס. ווטאבר. ג'יז, תהיו קצת מודעים למגבלות שלכם.

@yuvadm אה, לא כזה סוד. חברת הביטוח לתעבורה ימית Intertrans.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!