@txusinho ni neu oin urte batzuk junaien Bilbora @rms ikusten, @Gerkoon -egaz, eta @ekaitz_zarraga be bertan on zan, eta ezauen konta ezer barririk, oin frikada mandue pasa zan haregaz zoruegaz kreditu txartela dala eta eztala, nik paypal-en troleue ein tsaten 😂

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!