zital is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

A MetalSlug remake without the bad parts.

Removing the misogynistic stuff and making a character of any race and sex. Or maybe a character you can make by yourself.
Solo mode.
Coop mode for 2-4 players or more.
Vs mode in a battle scenario.
New weapons.
New enemies.
Map editor.
EVERYTHING.

@zital Norbaitek dirua jartzen badu zergatik ez? :D

zital @zital

@ekaitz_zarraga nik "plants vs zombies" motore bat egin nahi nuen javascript-ekin, norberak pertsonaiak eta pantallak diseñatzeko, ametsean geratu zen

· Web · 1 · 1

@zital Nik agian Java VM-an funtzionatzeko egingo nuke baina hori baino lehen Go-jokua bukatu behar dut :(

Ikasten ari naiz Clojure-ekin jokuak egiten...

@ekaitz_zarraga ez dut clojure ezagutzen, LIPS-en dialekto bat da antza, bermeotarra bezala :_D

@zital LIPS es Lisp. COJONES YA.

Lisp familiako lengoaia da bai.
Polita da.

@ekaitz_zarraga joder phyton idazten dutenak bezala :_D