آخرای مکالمه یه جا سقراط به کریتون میگه: کریتون یه خروس به آسکلپیوس(کاهن) بدید، تا ادای دین من بشه.
ارتباطی بین قبل و بعد این جمله نمیدیدم و برام خیلی عجیب و مسخره میومد! دارن طرفو میکشن میگه یه خروس به فلانی بده!
بعد فهمیدم ک یونانیا وقتی دردی درمان پیدا میکرده، یه خروس به کاهن اهدا میکردن.
نگو که سقراط «مرگ» رو «شفا» میدیده.

بیاین یکم همت کنیم و کاری رو که فکر میکنیم غلطه رو انجام ندیم.

دوسال گذشت،چیزی نمونده بچه ای حسن و کالیوه بره مدرسه دیگه، ولی هنوز افشین از اکسش حرف میزنه

دوساله تهرانم اصلا نگشتم، پشیمونم

zokoli boosted

حالا جدی فکر کنم تا ته زندگیم دلتنگ اون تابستونی که اومدیم ماستدون عضو شدیم باشم.

اصلا باورم نمیشه ارشد تموم شد، دیروز بود اینجا پیام میدادم قبول شدم

چرا هر چه میخوابم بس نیست؟

نیت کردم نوشته های مسعود رو در مورد آزادی نرم افزار بخونم

Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!