Follow

RT @sovieticaizdas@twitter.com

Buenos días, aquí el primer dúo del día

@jozegama65@twitter.com
@AgIzquierda@twitter.com

➡️ Retuitea este tuit

➡️ Sigue a quien retuitee

➡️ Sigue a quien te siga

La peor lucha es la que no se hace.

Unámonos

✊Salud y República ✊

🐦🔗: twitter.com/sovieticaizdas/sta

· · Mastodon Twitter Crossposter · 1 · 0 · 0

@giorgiograppa és un RT des d'un compte de mastodon.social on demana fer un retuit a la seva recomanació de dos comptes de tuiter tot enllaçant a un tuit d'allà @af_21

@spla @af_21
Ah, doncs, per això no me'l mostra: crec que vaig filtrar la paraula twitter 😊 .

@spla @af_21
format c: ? quina heretgia és aquesta? ara has tornat a MS-DOS? 😂

@giorgiograppa @spla
He al·lucinat.
Venen a buscar parròquia pel tuiter! 🤦
Això de treure seguidors de sota les pedres, se'ls deu d'haver pujat a la teulada 😵

@af_21 possiblement és un compte creat expressament per a amplificar el de tuiter. Aquests comptes del fedivers mai interactuen amb ningú d'aquí ni els interessa res del que es publica aquí.

@giorgiograppa

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!