Bas ✅ is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

Dakloze (kartonnetje, geldvragend hoedje) keek op van zijn mobiel en vroeg of ik ook startkabels had.

Die zag ik niet aankomen.

@bdenh 'Dat kreng van mij doet het weer es niet.'
Ben er voor het gemak vanuit gegaan dat hij daarmee z'n auto bedoelde.