Follow

Molts educadors triem sempre que podem el programari lliure pels valors transversals que aporta en l'entorn del coneixement, participa 27J a la jornada obrimelcodi.cat

@obrimelcodi Dons jo en conec uns quans que no saben ni que es el #LibreOffice. El altre dia li deia amb un professor del fill d'un amic meu que m'he envies un arxiu odt i encara està buscant que collons es.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!