Yovko Lambrev🎗 is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

Не разбирам този мрън за смяната на времето - все едно не пътуваме и не сменяме часови зони, не преживяваме jetlag или не се налага да станем час-два по рано за път или работа.

@yovko докато на индивидуално ниво ефектът от DST често може да бъде сравнен с пътуване между часови зони, то на ниво общество ефектите са много по-комплексни и могат да бъдат както позитивни, така и сериозно негативни. За справка: en.wikipedia.org/wiki/Daylight (както и препратките там). Дебатът дали DST си струва е напълно валиден.

Yovko Lambrev🎗 @yovko@mastodon.social
Follow

@ivanangelov нищо против дебатите, но аз съм твърд фен на лятното часово време :)