Не разбирам този мрън за смяната на времето - все едно не пътуваме и не сменяме часови зони, не преживяваме jetlag или не се налага да станем час-два по рано за път или работа.

@yovko докато на индивидуално ниво ефектът от DST често може да бъде сравнен с пътуване между часови зони, то на ниво общество ефектите са много по-комплексни и могат да бъдат както позитивни, така и сериозно негативни. За справка: en.wikipedia.org/wiki/Daylight (както и препратките там). Дебатът дали DST си струва е напълно валиден.

Follow

@ivanangelov нищо против дебатите, но аз съм твърд фен на лятното часово време :)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Follow friends and discover new ones. Publish anything you want: links, pictures, text, video. This server is run by the main developers of the Mastodon project. Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!