Yovko Lambrev🎗 is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

Днес в "Тоест" пуснах статия за Mastodon :mastodon: на български език - да взема да я споделя и тук: toest.bg/mastodon/

@yovko Може би дори акаунт на Тоест тук и интеграция, за да се публикуват автоматично статиите?

Yovko Lambrev🎗 @yovko

@petko Речено-сторено! Последвай @toest :)

· Web · 1 · 0