این سریال sharp objects رو دیدم و به معنای واقعی کلمه اباطیل بود فقط آخرش ارزش دیدن داشت

شربت که بسیار مورد نیازه خیلی گرمه سگ مصب

خب کم کم ملت دارن از اون کفترخونه برمیگردن

Nima boosted

خوب همونطور که مستحضرید من نرفتم، دلم نیومد! چی اه این دل آدم؟ ندانم.

وضعیت اسفباره کارای کنفرانس رو هواس و پول نداریم در نتیجه احتمالا کنسل میشه. کارای مقاله هم تقریبا مطمئنم که هیچوقت انجام نمیشه حداقل تا آخر تابستون که من می‌خوام انجام نمیشه
سگ تو این زندگی

یکی از امتحانایی رو که میترسیدم ترم آخری داستان شه پاس شدم نمرش هم بد نشده انصافا

امروز فهمیدم کراش سابق مزدوج شده خب مبارک باشه :)))

Nima boosted

یه قانون نانوشته‌ای می‌گه من همیشه باید بیست دیقه نیم ساعت زودتر برسم

جلد ششم مالازان رو هم تموم کردم 

به کجا برد این امید ما را؟

الان تد رو درمورد رابطه های سالم و ناسالم حتما گوش بدید و آویزه گوشتون کنید
ted.com/talks/katie_hood_the_d

ربل حالا کجا با این عجله

پس کدوم گورین اونا که سرویس کرده بودن پس کی شروع میکنید؟

وضعیت ثبت ناممون از دیشب که سایت رو باز کردیم اسفناک بوده

با نجفی یه بار تو سفر مکه همسفر بودیم چندین سال پیش. مرد محترم مودب و آرومی بود. زنش رو هم خیلی دوست داشت اصلا نمیتونم باور کنم تفنگ برداشته و زنش رو کشته

از سالن های صدا و سیما راضیم هم جاش خوبه و هم قیمتاش خیلی بالا نبود

صبح اومدم برم باشگاه مچ دستم همینجوری الکی درد گرفت. بیخیال شدم خوب شد گفتم خب شاید عصر رفتم حالا قوزک پام درد می‌کنه. آقا بیخیال نمیرم کوتاه بیا تا فلج نکردی ما رو

عجب طوفانی بود دیشب نداشت بخوابم. انگار با شیلنگ آب میریختن رو شیشه

Show more
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!