RT @NACIS@twitter.com

Attention: there are only two weeks left to submit a talk for in Oklahoma City, OK! Details and submission forms can be found here: nacis.org/annual-meeting/curre

🐦🔗: twitter.com/NACIS/status/14045

RT @Victoskyct@twitter.com

La cartografía del catastro es la leche, pero si la juntamos con imágenes aéreas antiguas (1956-57) es ya una maravilla.
En el Puerto de Mazarrón, dejando de rojo las viviendas construidas antes de 1960 y en azul las posteriores a dicho año, se puede apreciar esta brutalidad.

🐦🔗: twitter.com/Victoskyct/status/

"Measuring McCities: Chain and Independent Restaurant Location in the United States" o de com les franquícies han creat un paisatge uniforme en la restauració als USA que ha empobrit la diversitat culinària
friendlycities.gatech.edu/proj

Una intensa sequera afecta l'oest dels USA amb les pitjors condicions extremes dels darrers 20 any, quan encara falten els mesos més calurosos de l'estiu
nytimes.com/interactive/2021/0

"The Ocean Cleanup plastic tracker" és una eina educativa per il·lustrar el destí del plàstic que llenceu avui i mostra fins a quin punt el plàstic pot viatjar flotant fins l'oceà
theoceancleanup.com/plastic-tr

RT @NexusGeographic@twitter.com

En @xataka@twitter.com escriben sobre nosotros: @javipas@twitter.com habla con @CarboSalva@twitter.com sobre las funcionalidades de nuestras herramientas para facilitar la búsqueda de casa

🔗 bit.ly/3vuHDWB

🐦🔗: twitter.com/NexusGeographic/st

RT @tjukanov@twitter.com

How much does coordinate precision matter? Do you REALLY need those 15 decimals in your GeoJSON? Same location expressed with 0, 1, 2, 3, 4 and 5 decimals in WGS84 --> tjukanovt.github.io/precision/

🐦🔗: twitter.com/tjukanov/status/14

Una col·lecció de programes geoespacials amb interfície de línia de comandes per les ocasions en què cal encadenar fluxos de treball desatesos
github.com/JakobMiksch/geospat

"Els guardians de la terra. Una mirada a l’estat de la protecció i la gestió dels espais agraris a la demarcació de Barcelona" és un storymap sobre el canvi d'usos del sòl de la sèrie Tastets de Dades
gisportal.diba.cat/portal/apps

Gots, mantes i posavasos inspirats per les muntanyes i fets a Oregon per artesans locals a partir de les dades USGS de relleu  
northdrinkware.com/

RT @hansakwast@twitter.com

Trying the LidarDigitalSurfaceModel algortithm of to interpolate of in to a raster DSM. Hillshade blended with result from ambient occlusion tool from Terrain Shading plugin. It nicely worked for .

🐦🔗: twitter.com/hansakwast/status/

Earth és la visualització animada de les condicions meteorològiques globals previstes pels superordinadors, amb dades de vent, de corrents, d'onades, de químics, de partícules en suspensió i d'aurores boreals
earth.nullschool.net/#current/

Mapa del consum d'energia per codi postal a Amsterdam, amb indicació del consum mitjà de gas i electricitat per llar, el consum de gas per m2 de superfície edificable i el retorn de l’electricitat a nivell d'edifici
tvw.commondatafactory.nl/?laye

Accessibilitat: textures, patrons i formes per dissenyar mapes web que funcionin per a persones amb problemes de visió del color, aplicable tant a Mapbox GL com a MapLibre GL, gràcies @xurxosanz@twitter.com
texturemap.org/

"Roadside America" és un storymap de la Library of Congress per explorar la col·lecció de mes d'onze mil fotografies que va fer John Margolies als anys 1970 de les atraccions de carretera als USA
loc.gov/ghe/cascade/index.html

La pandèmia de la COVID i el teletreball generalitzat han afectat també la forma física de les ciutats que han passat de l'ou ferrat a l'ou remenat
thenewdaily.com.au/news/nation

El Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori de Barcelona (LET) té com a objectiu fonamental impulsar el debat i la recerca aplicada per tal de millorar el coneixement sobre el sistema socioecològic metropolità de Barcelona
iermb.uab.cat/let/ca/

RT @thisismikehall@twitter.com

My map of Europe has been updated and given a fresh new look for 2021!

Designed in an antique style inspired by c19th maps, it features more than 2,000 place names as well as all major railways, roads, rivers, lakes and mountains.

👉🏻 bit.ly/31OLGzs

🐦🔗: twitter.com/thisismikehall/sta

RT @LOCMaps@twitter.com

Have a look at this 1890 map of Barcelona, Spain and its surroundings. The map includes the location of churches and theaters among other things.

Get a better look: go.usa.gov/x68zY

🐦🔗: twitter.com/LOCMaps/status/140

La relació invisible entre la línia de costa d'ara fa 100 milions d'anys i els resultats de les eleccions de 2020 a Alabama USA, gràcies @bolosig@twitter.com
starkeycomics.com/2021/06/11/h

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!