Member count for political parties in the Netherlands per year between 1950 and today.

Deels welvaart naar ik begrijp. Maar ook deels cultureel. Het los laten van de verzuiling, de strengheid en het opkomen van de hippies, leidde tot een meer "feestelijk" leven.

All 9 climate datasets with their 30 year centered average (different reference periods) in one graph:

Show more
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!