Slaapliedje youtube.com/watch?v=rpcUTWHlbv

(Er is ook nog een korte uitvoering, met clip... met wat bekende acteurs!
youtube.com/watch?v=NTUcoR8_py
Maar de lange uitvoering doet meer recht aan het nummer)

Show more
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!