Pinned post
Pinned post
Pinned post

ഈ ഉപയോക്താവ് - Perpetual motion machine, Turing machine, Space Elevator, Gravity Train - മുതലായ പൊതുജനോപകാരപ്രദവും, സാമൂഹ്യപ്രാധാന്യവുമുള്ള വസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മിതിയിൽ വ്യാപൃതനായതിനാൽ ഇവിടെ സജീവമല്ലെന്നു വന്നേക്കാം. ക്ഷമിക്കുമല്ലോ.

Pinned post

മസ്തകനിലേക്ക്/ആനസൈറ്റിലേക്ക് പുതുതായി വന്നവർക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ചെറിയ ആമുഖം: (Thread)

Fediverse അല്ലെങ്കിൽ 'ഫെഡറേറ്റഡ് വെബ്' എന്ന നാളത്തെ വെബിന്റെ ഭാഗമാണു മാസ്റ്റഡണും. ActivityPub പോലുള്ള കുറച്ചധികം ഓപൺപ്രോട്ടോക്കോൾ ഉപയോഗിച്ച് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുന്ന് വെബ്‌സൈറ്റുകളുടെ കൂട്ടമാണു ഫെഡിവേഴ്സ്. ഇതിലെ ഒരു ഓപൺസോഴ്സ് മൈക്രോബ്ലോഗിങ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ/സൈറ്റാണു (ട്വിറ്ററിനു സമാനമായി) Mastodon. (ഞങ്ങൾ 'ആനസൈറ്റ്' അല്ലെങ്കിൽ 'മസ്തകൻ' എന്ന ചെല്ലപ്പേരിൽ വിളിക്കും)

ഇടയ്ക്കലിലെ ശിലാലിഖിതങ്ങൾ പകർത്തുന്നതു്.

ഞാൻ ഒരു കൊല്ലത്തിനിടയ്ക്ക് ആമസോണീന്ന് അവരുടെ മൂന്നാലു ബുക്കുകൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്. പ്രകാശ് ബുക്സിന്റെ സബ്സിഡറി ആണു്.
മാപിലത്തോയുടെ ഒന്നും ക്വാളിറ്റി പേപ്പറിനില്ല. പിന്നെ Origin of Species നെ വരെ Fiction എന്നു കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തതു കാണേണ്ടി വരും. സഹിക്കുക. വിലക്കുറവു തട്ടിച്ചു‌ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു തവണ വായിക്കാൻ ധാരാളമാണു്.

Show thread

ഒറ്റത്തവണ ബുക്ക് വായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കു Fingerprint Publishing ന്റെ ബുക്കുകൾ നല്ല വിലക്കുറവിൽ കിട്ടും.
പകർപ്പവകാശം കഴിഞ്ഞ ബുക്കുകളാണു കൂടുതലും.

ചന്ദ്രഗുപ്തമൗര്യന്റെ കാലത്ത് ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ഫാഹിയാൻ എന്ന ചൈനീസ് സഞ്ചാരി വഴിയിൽ കൊള്ളക്കാരൊന്നും ഇല്ലായെന്നു പറയുന്നുണ്ടു്.
അധികം വൈകാതെ ഹർഷന്റെ കാലത്ത് ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ഹുവൻസാങ് എന്ന ചൈനീസ് ബുദ്ധസന്ന്യാസി തന്നെ ഒന്നിലധികം തവണ കൊള്ളക്കാർ ആക്രമിച്ചതും, ഒരുതവണ ഭാഗ്യം കൊണ്ടു മാത്രം ആയുസ്സു തിരിച്ചുകിട്ടിയതിനേം പറ്റി പറയുന്നുണ്ടു്.

ഭൂപടത്തിൽ ഡൽഹിക്കും താഴെയായിട്ടാണു് (തെക്കായിട്ടാണു്) എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയുള്ളതു്.

Show thread

7000 മീറ്ററിനു മുകളിൽ പൊക്കമുള്ള എല്ലാ കൊടുമുടികളും ഹിമാലയൻ-ഹിന്ദുക്കുഷ്-കാരക്കോറം മേഖലയിലാണു്.
ഏഷ്യയ്ക്കു പുറത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടിയുടെ പൊക്കം ലോകത്തിൽ 189മതു മാത്രമാണു്.

Show thread

തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ റോക്കീസ് പർവതനിരയ്ക്ക് ഹിമാലയത്തിന്റെ മൂന്നിരട്ടിയോളം നീളമുണ്ടു്.

Show thread

നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ടം യൂറോപ്പിലെ ആൽപ്സ് പർവ്വതനിരയേക്കാളും നീളം കൂടിയതാണു്.

ഗിഗാപിക്സൽ റെസല്യൂഷനിൽ ക്ലാസിക്ക് പെയിന്റിങ്ങുകൾ.

artsandculture.google.com/proj

വഴിയിൽ കേട്ടതു്:
'Work hard to be on the list of Pegasus'

ആദ്യകാലത്തൊരു പെണ്ണ്, തോട്ടയ്ക്കാട്ട് ഇക്കാവമ്മ കവിതയെഴുതിയപ്പോൾ നമ്മുടെ സോ കാൾഡ് സാഹിത്യനായകന്മാർ പ്രതികരിച്ചതു ദ്വയാർത്ഥമുള്ള
‘തോട്ടക്കാട്ടെ കവനമണി കവയ്ക്കട്ടെ, കാണട്ടെ വൃത്തം’
എന്ന വരിയിലൂടെയായിരുന്നു!!

എന്തായാലും അശ്ലീലം പറഞ്ഞ കവിക്ക് നല്ല മുഴുപ്പത്തലുള്ള കവിത കൊണ്ടുതന്നെ ഇക്കാവമ്മ മറുപടി കൊടുത്തു.

RT @damn_barbarian@twitter.com

വരൂ നമുക്ക് നോർത്തിലെ പോലീസിൻ്റെ ക്രൂരതയെ പറ്റി ചർച്ചിക്കാം!

ഇവിടുത്തെ പോലീസിൻ്റെ ട്രോൾ വീഡിയോസ് കണ്ട് മിണ്ടാതെ ഉരിയാടാതെ ഇരിക്കാം!

😐

🐦🔗: twitter.com/damn_barbarian/sta

പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ ക്രെഡിറ്റ് ബാങ്കിനെപ്പറ്റി കാര്യമായ ചർച്ചയൊന്നും കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ നടന്നു കണ്ടില്ല.

mathrubhumi.com/print-edition/

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!