Pinned post

മസ്തകനിലേക്ക്/ആനസൈറ്റിലേക്ക് പുതുതായി വന്നവർക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ചെറിയ ആമുഖം: (Thread)

Fediverse അല്ലെങ്കിൽ 'ഫെഡറേറ്റഡ് വെബ്' എന്ന നാളത്തെ വെബിന്റെ ഭാഗമാണു മാസ്റ്റഡണും. ActivityPub പോലുള്ള കുറച്ചധികം ഓപൺപ്രോട്ടോക്കോൾ ഉപയോഗിച്ച് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുന്ന് വെബ്‌സൈറ്റുകളുടെ കൂട്ടമാണു ഫെഡിവേഴ്സ്. ഇതിലെ ഒരു ഓപൺസോഴ്സ് മൈക്രോബ്ലോഗിങ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ/സൈറ്റാണു (ട്വിറ്ററിനു സമാനമായി) Mastodon. (ഞങ്ങൾ 'ആനസൈറ്റ്' അല്ലെങ്കിൽ 'മസ്തകൻ' എന്ന ചെല്ലപ്പേരിൽ വിളിക്കും)

Pinned post
Pinned post

ഈ ഉപയോക്താവ് - Perpetual motion machine, Turing machine, Space Elevator, Gravity Train - മുതലായ പൊതുജനോപകാരപ്രദവും, സാമൂഹ്യപ്രാധാന്യവുമുള്ള വസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മിതിയിൽ വ്യാപൃതനായതിനാൽ ഇവിടെ സജീവമല്ലെന്നു വന്നേക്കാം. ക്ഷമിക്കുമല്ലോ.

ആവാസവ്യൂഹം കണ്ടു‌.

Dall E വരച്ച കേരള ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടുകൾ.

ഇതിൽ പറയുന്നൊരു‌ സംഭവം സത്യമാണ്. ശ്രീദേവിയാണെന്നു‌‌ തോന്നുന്നു ആദ്യത്തെ പാൻ-ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ.

indianexpress.com/article/expl

നിങ്ങളീ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ 'നിശ്ചലം ശൂന്യം' ഈ ലോകം.

എന്ത്!! ആദ്യത്തെ Public Static Void ഡിക്ലറേഷൻ അല്ലേ ഈ കാണുന്നതു്?

Bhashini aims to build a National Public Digital Platform for languages to develop services and products for citizens by leveraging the power of artificial intelligence and other emerging technologies.

bhashini.gov.in/en/ecosystem

ജെയിംസ് വെബ് ടെലസ്കോപിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ ദൃശ്യങ്ങൾ ശ്രീമൻ ജോ‌ ബൈഡൻ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ടു്.

nasa.gov/webbfirstimages

സവാള ചീത്തയാവാണ്ട് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള വഴി കണ്ടു പിടിക്കുന്നോർക്ക് സമ്മാനത്തിനു വകയുണ്ടെന്ന്..

m.timesofindia.com/india/gover

ആഗോള തലത്തിൽ എണ്ണയുടെ വിലപ്പെരുപ്പം ഏതാണ്ട് മയപ്പെടുന്നതായാണു കേട്ടുകേൾവി.
എണ്ണക്കടി ഒഴിവാക്കിയ ബഹു. ആനസൈറ്റംഗങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും കഴിച്ചുതുടങ്ങാവുന്നതാണു്.

indianexpress.com/article/expl

Show thread

ഞാനൊരു പൂച്ചയെ വളർത്താൻ തുടങ്ങി. neko എന്നാണ് പേര്.

കൊല്ലപ്പെട്ട ഷിൻസോ‌ ആബേ ഇന്ത്യയുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന ആളായിരുന്നു.
അനുശോചനങ്ങൾ

ഹമ്മേ!!
പനിയുമായി മല്ലടിപ്പായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങൾ.

വോയേജർ രണ്ട്, വോയേജർ ഒന്നിനേക്കാലും മുന്നേയാണു വിക്ഷേപിച്ചതെന്നുള്ള അറിവു പുതിയതായിരുന്നു.

luca.co.in/voyager/amp/

Show older
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit