ARGIA is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

ARGIA @argia@mastodon.social

Pinned toot

Aupa lagunok! Mastodon sare sozial libre eta banatuan kontua sortu dugu. Hemen ere txikitik eragiten!

ARGIA boosted
ARGIA boosted

Bizkaiko biztanleria, gustatuko litzaidake borroka honetan zuen laguntza izatea.
Lagunduko didazue hitza zabaltzen eta presionatzen pixka bat?

@dabidnet @argia etab.

Twitter-en kanpainaren link bat:
twitter.com/ekaitz_zarraga/sta