Elizako Giza Baliabideetako arduraduna ezagutu nahiko nuke.

Alargunak sentitzen duen hutsunea Jean Michel Folone-ek irudikatua.

Bitor boosted

Distantzia neurtzeko nazioarteko sistema erabiltzen dugu Mundakan.

Liburutegian aurkitutako altxor horietako bat.

Kili-kili. 1991.

Bitor boosted

bermion, sasi-roller bat, san migeleko eskillaratako barandillie eslayeten 😂😂😂

Bitor boosted
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!