Boltxe is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

Boltxe @boltxe@mastodon.social

Gaur 50 urte erori zen Txabi Etxebarrieta militante iraultzailea

boltxe.eus/gaur-50-urte-erori-

Lehengo batean,
kalearen erdian,
Benta-Handi erdian,
Xabier anaia, hil zuten.
Lehengo batean,
kalearen erdian,
Benta-Handi erdian,
Xabier anaia, hil zuten.

Eta nolaz gu,
gu, eguneroko patxara merkean
oso lasai bizi geran...
geure izerdia xurgatzen duten
beste jende hoiek
bihar ere,
berriro ere,
beste bat hilko dute.
bihar ere,
berriro...