ha impulsat:
L'Arcadi Oliveres està greument malalt. El seu horitzó és breu, però ple d’amor. Conscients que ha fet camí amb molta gent, la seva família ha creat un web per vehicular els missatges que li voleu fer arribar. Així l’Arcadi, mentre pugui, us anirà llegint: missatges.arcadioliveres.cat
nitter.mastodont.cat/VictriaVi

2021-02-03 18:29:58

La divisió europea en temps de pandèmia. Una píndola geopolítica informativa ben feta i en català! youtube.com/watch?v=mo8UFVEvMs

Cada cop estic més convençut que "abraçar el caos" és la única manera sana de lidiar amb la vida.

Show thread

Les teories de la conspiració són un mecanisme que permet a una persona tenir la sensació de control sobre la realitat, fent-la "comprensible" i ajustada a les seves creences ctxt.es/es/20200601/Politica/3

La nostra comprensió del son polifàsic encara no és completa des d'una perspectiva científica. Però no hi ha proves convincents que l'adopció d'un patró de son polifàsic a llarg termini sigui viable o saludable per a un humà. trickle.app/drip/24112-polypha

Article imprescindible per acostar-nos a l'estratègia de la dreta global més reaccionària. Alguns d'ells són com la professora del Nuñez de Balboa. D'altres, són els que manipulen l'opinió pública. ctxt.es/es/20200501/Firmas/321

Ja he afinat més els resultats del programa que estic fent que cerca tots els servidors actius del #fedivers i hi consulta els usuaris registrats.

Total servidors: 6542
Total usuaris: 5.177.152

Si trec els usuaris dels dos servidors de gab el total d'usuaris del fedivers és 2.872.919

Acabo de descobrir la Unió Econòmica Euroasiàtica, l'intent de Rússia de crear un mercat únic equivalent al de la Unió Europea youtube.com/watch?v=jRJdTSPnin

L'última proposta de genèrics (polimorfisme paramètric) per a Go és molt elegant, encara que una mica "verbosa". Friso per fer-ne ús en els meus projectes, encara que mai he trobat molt a faltar escriure funcions genèriques. youtube.com/watch?v=WzgLqE-3Ih

María Casado: "L'ètica de la salut pública té clar que les mesures preses han d'ésser les menys intrusives per als drets de les persones. Si bé hem de primar les qüestions que afecten a la comunitat, això no autoritza a oblidar-se dels drets individuals." youtube.com/watch?v=J0kJDRpzD8

El CEO fa enquesta sobre usos del temps, amb preguntes per abans i durant aquest confinament. M'agradarà veure'n els resultats. govern.cat/salapremsa/notes-pr

Des d'avui aniré desactivant notificacions, fins a només haver de respondre a missatges enviats expressament cap a mi. I no tots de totes les aplicacions de missatgeria que tinc. wired.com/story/turn-off-your-

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!