Schiermonnikoger almanak 2020
Voor wie wil zwemmen, vissen, wadlopen, zeilen, sterren kijken en de zonsondergang zien op Schiermonnikoog.
dewittehaas.nl 🐇

Wandel mee met eilander kunstenaar Folkert bij de opening van zijn expositie Folkert@straun. De wandeling duurt twee uur en loopt over onverharde paden door de duinen. Vertrek bij het Bezoekerscentrum, Torenstreek 20, op zaterdag 16 november om 14:30 uur. Deelname is gratis na aanmelding op www.straun.nl

#hare: a small constellation situated south of and under the foot of orion

- French: lièvre

- German: der Hase

- Italian: lepre

- Portuguese: lebre

- Spanish: liebre

------------------

Try out the Word of The Hour App @ wordofthehour.org

Ontmoet de dorpshaas van Schiermonnikoog. 's Nachts loopt hij door de straten en overdag schuilt hij in rustige achtertuinen in het gras of onder struiken. Tegen de avond huppelt hij heen en weer tussen de huizen, over het Yn de mande schoolplein, de Willemshof, de inspecteur Boelensschool en de Langestreek.

Show more
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!