Pinned post
e-Flex boosted

Computer ads in the 1990s were such an aesthetic.

e-Flex boosted
e-Flex boosted
e-Flex boosted
e-Flex boosted
e-Flex boosted

"Tror att det finns en bild av att samhället typ "utförde uppgifter" pre-1985 och sedan utvecklats till en auktoritär Ronald McDonald, alltid redo att bestraffa varje personlig olycka med en entreprenörs väl valda ord och moraliskt tillhygge" - en annan snyggsmart person.

"man behöver inte som vanlig medelklass vara rädd för psykopater så mycket, för dom är alla upptagna med att spela världsekonomi" - en främling på Internet.

e-Flex boosted
e-Flex boosted

Here I am again, eating popcorn kernels.

e-Flex boosted

"Sansad, evidensbaserad och opartisk journalistik är att berätta att Sverige brinner. Har ingen här läst Bulletin?" arbetet.se/2021/03/03/jag-tril 😂

e-Flex boosted

fuck jobs. i dont want to 'work'. i want to contribute to something useful. be an equal part of something useful.

e-Flex boosted
Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!