Οι εκδηλώσεις της εβδομάδας, για τις ανοιχτές τεχνολογίες και την καινοτομία! opensource.ellak.gr/2021/08/02

Το λογισμικό των δημόσιων υπηρεσιών της Εσθονίας θα διατίθεται ως ανοιχτός κώδικας opengov.ellak.gr/2021/08/02/to

Νέα από τον πλανήτη…planet.ellak.gr Μοντέλα ανάπτυξης και συνεργασίας openSUSE και SLE opensource.ellak.gr/2021/07/30

Διαδικτυακό σεμινάριο του OSOR – Δημιουργία συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων διοίκησεων σε έργα Ανοιχτού Κώδικα: 5/08/2021 opengov.ellak.gr/2021/07/29/di

Το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της Γερμανίας θα χρησιμοποιεί το πρότυπο ανοιχτού κώδικα Matrix για την επικοινωνία του opensource.ellak.gr/2021/07/29

Package hunter: Ένα εργαλείο ανοιχτού κώδικα για τον εντοπισμό κακόβουλου κώδικα σε εξαρτήσεις από το Gitlab privacy.ellak.gr/2021/07/28/pa

Οι εκδηλώσεις της εβδομάδας, για τις ανοιχτές τεχνολογίες και την καινοτομία! opensource.ellak.gr/2021/07/26

Data Governance Act (DGA): μεταξύ της υπονόμευσης του GDPR και της οικοδόμησης ενός Data Commons openstandards.ellak.gr/2021/07

Το ενδιάμεσο λογισμικό της ηλεκτρονικής ταυτότητας (eID) του Βελγίου είναι ανοικτού κώδικα opengov.ellak.gr/2021/07/22/to

Pegasus Project: Μαζική διαρροή δεδομένων αποκαλύπτει το λογισμικό κατασκοπείας του ισραηλινοί ομίλου NSO, που χρησιμοποιείται για τη στοχοποίηση ακτιβιστών/ριων, δημοσιογράφων και πολιτικών ηγετών παγκοσμίως privacy.ellak.gr/2021/07/21/pe

Urban InVEST: Ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα για τον σχεδιασμό βιώσιμων πόλεων από το Πανεπιστήμιο του Stanford smartcities.ellak.gr/2021/07/2

Ξεκινά η Δράση Αναδιανομής Υπολογιστών για τις ανάγκες της εκπαίδευσης στην Κρήτη με την υποστήριξη των Super Markets Χαλκιαδάκης openbusiness.ellak.gr/2021/07/

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!