Οι εκδηλώσεις της εβδομάδας, για τις ανοιχτές τεχνολογίες και την καινοτομία! opensource.ellak.gr/2022/05/16

Διαδικτυακή εκδήλωση για την εβδομάδα Ανοιχτής Διακυβέρνησης – OpenGov Week 2022: Συμμετοχική αξιοποίηση Ανοιχτών Δεδομένων στην Ελλάδα _Πέμπτη 19/05/2022 opengov.ellak.gr/2022/05/13/di

Κάλεσμα για εισηγήσεις στο 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Scientix για την εκπαίδευση STEM: 23, 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2022 – Ε.Μ.Π. edu.ellak.gr/2022/05/12/kalesm

Κυβερνοασφάλεια δικτύων 5G: Η ΕΕ δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την ασφάλεια του Open RAN openwifi.ellak.gr/2022/05/12/k

Πώς οι μικρές πόλεις μπορούν να κάνουν μεγάλα άλματα με τα δεδομένα smartcities.ellak.gr/2022/05/1

Η πρώτη έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή της Διακήρυξης του Βερολίνου είναι διαθέσιμη opengov.ellak.gr/2022/05/11/i-

Οι εκδηλώσεις της εβδομάδας, για τις ανοιχτές τεχνολογίες και την καινοτομία! opensource.ellak.gr/2022/05/09

Διαδικτυακό σεμινάριο του Open Source Observatory (OSOR) της ΕΕ — Δημόσιες συμβάσεις λογισμικού ανοικτού κώδικα opengov.ellak.gr/2022/05/06/di

Η οδηγία της ΕΕ για τα πνευματικά δικαιώματα εξακολουθεί να αφορά τα φίλτρα λογοκρισίας περιεχομένου, αλλά το ανώτατο δικαστήριο της ΕΕ περιορίζει τη χρήση τους openstandards.ellak.gr/2022/05

Τεχνητή Νοημοσύνη: Νέες συστάσεις από την ΕΕ – Να καθορίσει τα παγκόσμια πρότυπα ζητά το Ευρωκοινοβούλιο openstandards.ellak.gr/2022/05

The Package Analysis Project: Κλιμακούμενος εντοπισμός κακόβουλων πακέτων στον ανοιχτό κώδικα privacy.ellak.gr/2022/05/04/th

Οι εκδηλώσεις της εβδομάδας, για τις ανοιχτές τεχνολογίες και την καινοτομία! opensource.ellak.gr/2022/05/03

Show older
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit