ماستادون کلادیا نیاین تو پیج من، مرسی اه.

اگه بخوام خودم ماستادون رو هاست کنم میشه پروفیال رو انتقال داد؟ اگه نمیشه که همین الان اقدام کنم :/

در راستای اینکه حس و حال ندارم، کسی رو فالو نکردم تا الان. فقط یکم شکاف گفتم.

شاید یکی بگه خب نیا اینجاها، ولی من دوست دارم شبکه‌های اینجوری رو. نمیشه یه معمولی باشی؟ نظرت محترم نباشه، کلا کسی به آرنجشم نگیرتت؟

نمیدونم چی شد که ملت شروع کردن به فالو کردنم. مربوط به گو بود؟ یا کنفرانسایی که میرفتم؟ ولی من فقط کار خودمو میکردم. صرفا خودم بودم و اون چیزی که دوست داشتم ارایه میدادم. دوستم داشتم و دارم که اونو ملت ببینن. ولی نمیخوام بقیه زندگیم درگیر شه. میخوام خودم باشم بقیشو، بدون اینکه کسی بشناستم. من که یه دولوپر سادم اینه وضعم، سلبریتی های بدبخت چی میکشن

شما رو نمیدونم، ولی من میخوام فردای مرگم فراموش بشم.

لایک و ریتوییت دیگران اینجوریه که باعث میشه همش نگران شکافایی باشی که میخوای بگی. اینکه یکی برمیگرده بهت میگه چون تو تاثیر گذاری، وحشتناکه. آدمیزاد برای اینکه تاثیر بذاره نیست. برای اینه که بیاد و تموم شه.

خوبی شبکه اجتماعی جدید اینه که تا یه مدت خودتی تا بالاخره یه سری فالوت میکنن. بعد میزنی اون ماسک مسخره رو.

Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!