hjartberg boosted

Besökte 1200-talskyrka idag, ställde frågor om det medeltida kyrkorummet. Prästen visste inget, bad mig googla (!) Var tog bildningen vägen i @svenskakyrkan@twitter.com? Historielösheten ger ju fritt spelrum åt högerpopulistisk desinformation och expropriering av vårt gemensamma kulturarv.

Facebook vägrar betala för nyheter – men tar betalt för propaganda journalisten.se/node/65028

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!