hjartberg boosted

Att jobba hemifrån är bättre än på kontor. Bortsett då från när grannen har anlitat hantverkare för att borra i betongväggar timme efter timme.

Kollega föreslår Facebookgrupp för att kommunicera internt. Vilket är trevligaste alternativet som även ickenördar klarar av? Telegram?

hjartberg boosted

Jag har skrivit min första text på teknikbloggen på etc.se! Jag jobbar ju som webbutvecklare på ETC och nu ska vi på IT lite då och då skriva blogginlägg om aktuella teknikgrejs

Så stoppar vi Googles försök att övervaka dig utan cookies | ETC
etc.se/teknikbloggen/sa-stoppa

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!