اهم اهم! اینجا ماستودون است صدای مرا از لینیج ۱۹.۱ می‌شنوید :mastodon:

ببینین سلولاتون چقدر خوشکلن😍😍😍

This is kinda nuts.. Mastodon just surpassed Signal in the social networking category on the AppStore

Congrats @Gargron

Show thread

@iamhabenula Comes with 5 non-free libraries (Google Ads, Unitiy Ads, GMS, Firebase, Firebase Analytics), which is a show-stopper. Apart from that: no real description, no screenshots 🤷‍♂️

Show thread

کاره LibreAV رو‌ نصب کردم. واسه امتحان همراه من و طاقچه رو دانلود کردم. همراه من رو نوشت risky اینم گفته malware :))))

کتاب قشنگی بود (:
کتاب بعدی که می‌خوام شروع کنم:
دمیان از هرمان هسه با ترجمه رضا نجفی

Show thread

یادتونه قدیما یه برنامه تلفنی بود که شرکت کننده باید یه نفس میگفت دووووووو و یه ماشین حرکت می‌کرد می‌رفت جلو. مجری‌اش هم فکر کنم بهمن هاشمی بود. اسم برنامهه یادتون میاد؟

- وقتی می‌گه «مهلت بده، زمان لازمه تا دوباره هم‌گام بشیم»:

امسال به خودم گفتم باید هر روز یکی از ویدئوهای TED رو‌ ببینم. این تد تاک رو الان دیدم و پیشنهاد می‌کنم ببینید:

Amy Cuddy: Your body language may shape who you are ted.com/talks/amy_cuddy_your_b

من همیشه عیدا شیفت برمیدارم‌. دیروز آخرین روز شیفتم بود و تازه قراره تعطیلات شروع شه.

تو بلوبانک حساب باز کنم؟

has announced that .com will be an official sponsor of the FIFA World Cup Qatar 2022™.

Show older
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit