Pinned post

Det er tid til at flytte kommunikation i uddannelsesinstitutioner væk fra datamisbrugere. Vi kan ikke forsvare at tvinge eller lokke elever og studerende til at give deres data væk.
Jeg er spændt på om Mastodon er stedet?
@andreasio

Hørte en udsendelse på 24/7 om Godhavnsdrengene. De har kæmpet for det alt for længe.

RT @Statsmin@twitter.com

Officiel undskyldning til Godhavnsdrengene og børnehjemsbørn

🐦🔗: twitter.com/Statsmin/status/11

Måske interessant for folk med interesse i styring af skolesektor...

Til -konference. Leslie Rutkowski præsenterer resultater om mobning. Her nogle tal ...
Det er et urimeligt stort problem verden over.

En nytænkning af test vil derfor i mine øjne være at sikre at der er samspil, ikke modspil mellem ledelsens brug af test og lærernes brug af test. Der er brug for:
1) At lærere får flere, bedre test til rådighed.
2) At lærere selv vælger hvad de bruger af test
3) At lærere og ledere får bedre viden om hvordan test kan bruges (og hvad grænserne for deres brug er)

Show thread

B. Ledelsen kan:
- Bruge viden om hvordan skolens elever klarer sig, til at sætte initiativer i værk. Men bemærk: I samme øjeblik disse initiativer opleves som straf, så begynder aktører at handle strategisk.

Derfor er det smart at lade lærerne være dem der identificerer problemer på baggrund af test, og bringer det op med ledelsen.

Show thread

Hvad kan test bruges til?
A. Læreren kan:
- finde ud af elever er "gode nok" (i forhold til de faglige mål, i forhold til lignende elever på andre skoler)
- identificere elever der er i vanskeligheder med det faglige område (diagnostiske test)
- finde ud af hvad eleverne i klassen kan fagligt og har brug for at arbejde mere med.

Show thread

Fra regeringsgrundlaget:
"En ny regering ønsker blandt andet at afskaffe de nationale test i de mindste klasser og
generelt nytænke anvendelsen af test ... En ny regering vil
endvidere afsøge muligheden for at sætte de nationale test i bero indtil de er blevet mere retvisende for
elevernes færdigheder."
Okay! Hvad skal der til for at nytænke anvendelsen af ?

Jeg bruger -appen til at læse mine toots. Fungerer rigtig fint.

Klik, kryds og bolle
"Man kan godt spørge lidt kritisk til, hvorfor den læremiddelstøttede traditionelle grammatikundervisning skal fylde så meget, når forskningen på området fastslår, at det ikke styrker elevernes skriftsproglige færdigheder,” siger Kristine Kabel
edu.au.dk/aktuelt/nyhed/artike

Det er tid til at flytte kommunikation i uddannelsesinstitutioner væk fra datamisbrugere. Vi kan ikke forsvare at tvinge eller lokke elever og studerende til at give deres data væk.
Jeg er spændt på om Mastodon er stedet?
@andreasio

Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit