Lolcat, una utilitat que et fica l'Arc de Sant Martí al terminal. Realment inútil i irrelevant, però boniqueta com els gatets.

Per a afegir a la secció de 'Pasatemps': lectura, cine, escriure scripts en amb colors.

Doncs a més de ser molt usable i ràpid, detecta la webcam sense configurar res. I tot a un USB persistent.

Show more
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!