API gateway implementation at @ABNAMRO@twitter.com - @ISSA_NL_Chapter@twitter.com meetup

Tijs is een held 😁
---
RT @tijshofmans@twitter.com
Ik heb het nieuwe boek van Rian van Rijbroek binnen. Pareltje, wederom.
twitter.com/tijshofmans/status

API security meetup by @ISSA_NL_Chapter@twitter.com at @ABNAMRO@twitter.com

Kwaliteitsborging door @WilIemVermeend@twitter.com ontbreekt blijkbaar...
---
RT @HotelHacker@twitter.com
Wij hebben een paragraa@WilIemVermeend@twitter.comact van Unhacked gezien, en we trekken bij dezen de uitnodiging aan mw van Rijbroek in. Hackers zijn geen criminelen! En daarnaast staat het zó vol fouten dat we dat niet willen programmeren naast onze andere sprekers.
twitter.com/HotelHacker/status

Mijn whitepaper over Access Governance staat nu ook bij @cqure@twitter.com op het kennisplatform: cqure.nl/kennisplatform/access

Tonight at @ISSA_NL_Chapter@twitter.com API Security roundtable I will be talking about API security and Access Policies issa-nl.org/web/?page_id=576

Ja, moeten we doen, kernenergie bbc.com/news/business-46900918
---
RT @BBCBreaking@twitter.com
Hitachi to suspend work on nuclear plant, in Anglesey, north Wales, putting thousands of jobs at risk bbc.in/2FJDqZd
twitter.com/BBCBreaking/status

Today I presented the EU-SEC EU Security Certification at the Dutch CSA meeting.
If you're European, plenty EU-SEC material to download from the site! Get it, you payed for it 😁
If you're not European: get it and enjoy the hard European work for free 😄 lnkd.in/dEzsADN

European Parliament: Stop the censorship-machinery! Save the Internet! - Sign the Petition! chng.it/2TsB9fbs via @Change@twitter.com

Good read: datamation.com/cloud-computing Just a small matter lacking: Controlling Access to microservices. This will require the a security paradigm: Implementing gateways and Federation protocols will enforce the change to ...>
linkedin.com/feed/update/urn:l

Thank you @EU_SEC@twitter.com 😎
---
RT @EU_SEC@twitter.com
Good luck @EU_SEC@twitter.comeer presenting EU-SEC work to @csa_nl today! sec-cert.eu/
twitter.com/EU_SEC/status/1085

Ach wat sneu, @dijkhoff@twitter.com over het niet klimaatakkoord gedist bij @JinekLive@twitter.com

Prepared my presentation of the @EU_SEC@twitter.com project (framework and deliverables) for the @csa_nl@twitter.com seminar tomorrow. Now one question:

Grappig (?) als je eigen vrienden je gaan chanteren... over Amerikaanse ambassadeur die niet wil dat Nederland Russisch gas koopt.

When you are using Cloudflare to protect your Website, please make sure you set the SSL mode to Strict.

After some fiddling around I noticed that Cloudflare's default setting (flexible) uses plaintext HTTP connections between Cloudflare and your server. You don't want to expose your user's data to the rest world, do you?

Might even has GDPR implications.

#Cloudflare #TLS #infosec

Nog zo'n @dijkhoff@twitter.com ding: nu niet zo'n dure eco-installatie kopen. Door innovatie wordt het ooit goedkoper. Als nu niemand koopt, is er geen markt. En dus geen noodzaak voor innovatie. Iemand moet ook dat betalen. . O nee,

4/3 Al die politici draaien maar om het probleem uit te stellen. We zullen moeten accepteren dat onze welvaart de milieuschuld moet compenseren. Niet dat politiek getreuzel.

Show more
Mastodon

Follow friends and discover new ones. Publish anything you want: links, pictures, text, video. This server is run by the main developers of the Mastodon project. Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!