Pinned toot

Bovendien als ik het voorstel van de provincie wil vergelijken met het voorstel van wikipower, dan heb ik beide voorstellen op 5 APRIL, en bedenktijd tot 6 APRIL om de éne alsnog af te blazen, en op de andere in te tekenen.
Het voorstel van Engie is helemaal buiten beschouwing, dat kwam in oktober en november vorig jaar.

hoe ontransparant kunnen de gas en electriciteitsprijzen zijn.
Bonus 50 EUR/jaar, vaste kosten 40 EUR/jaar. Kan je dan niet gewoon spreken van bonus 10 EUR/jaar?

VMWWVNNMZYIIIIIIIIIIIILLLTTTTZZZAAXXXHHHHHHEEE

Looking for brush quality in the alfabet

I can't stop biting my own teeth - lockdown side effect

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!